Ideale oplossing voor klachtenregistratie tijdens realisatie van aanbestedingstraject